Montáž

NÁVOD NA MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY

Šrouby se šroubují elektrickou vrtačkou a nástavcem s magnetickou hlavicí
Chození po plechu je dovolené jen v obuvi s měkkou podrážkou. Našlapovat se smí do údolí vlny v místech podbitých laťemi
Na dělení či sestříhávání plechu je zakázané používat nástroje s brusnými kotouči. Povolené jsou ruční resp. vibrační nůžky na plech.

PŘÍPRAVA NA MONTÁŽ KRYTINY

Před samotnou montáží střešní krytiny ŠKRIDPLECH a GAPA je potřeba upravit rozpětí laťování, případně doplnit laťování na 350mm osově. Rozpětí první laťe (u okapu) a druhé následující za ní je 260mm - 280mm osově, v závislosti na sklonu střechy. Vzdálenost první laťe od okrajové - čelové desky je 30mm - 50mm. V případě, že nepoužíváme okapové lemování, doporučujeme přibít lať ,,na kant", na kolik v tomto místě kotvíme krytinu za prolisem. Z důvodu kondenzace vzdušné vlhkosti v jarních a podzimních měsících doporučujeme použít pojistnou hydroizolaci - pod střešní folii. U zatepleného krovu je použití této folie nevyhnutelné. Pojistnou hydroizolaci je nutné vytáhnout na okapové lemování. Na folii přibíjíme kontralaťe podél krovu a až na samotné laťování. Upozorňujeme, že nejprve je třeba mít namontované na krovech žlabové háky do požadovaného spádu (v případě, že se nebude montovat na čelovou desku) a střešní okna podle montážního návodu dodávaného jejich výrobcem.

MONTÁŽ KRYTINY

Před kladením jednotlivých pásů krytiny je potřebné namontovat doplňky ke střešní krytině jako jsou např. okapové lemování, závětrné lišty pod krytinu a nebo úžlabí. Samotné pásy krytiny se vytahují na krov střechy po dřevěných latích, případně hranolech. Montovat se začíná od pravého dolního pásu, u kterého spodní hrana musí být rovnoběžná s okapem.

KOTVENÍ KRYTINY

Střešní krytina se upevňuje na konstrukci pomocí samovrtných šroubů o rozměrech 4,8x35mm, s podložkou ze speciální gumy EPDM. Šrouby se musí dotahovat elektrickým šroubovákem s plynulou kotvení krytiny regulací síly. Šroub je spolehlivě dotáhnut, když EPDM podložka ,,vyleze" zpod kovové podložky. Průměrná spotřeba šroubů je 6 - 9 ks/m2. Šrouby se umísťují cca 2cm pod příčný prolis do údolí vlny tak, aby krytina těsně přilehla k střešní lati. U okrajů střechy se krytina musí kotvit hustěji - viz obrázek. U hřebene je potřeba kotvit krytinu do každé spodní vlny. Na spoje plech-plech se používá samořezné šrouby o rozměrech 4,8x20mm. Při podélném pokrytí je vhodné krytinu šroubovat cca 2cm pod příčnými prolisy tašky přes vrchol vlny.Ke konstrukci se přichytává pouze několika šrouby. Dále se pokládají panely vodorovně i svisle podle kladečského plánu. Po zkontrolování pravidelnosti uložení prvních třech kusů se může upevnit ke konstrukci napevno. Plech se šroubuje výlučně pod vylisovanou vlnou, nikdy ne na vlně. Chození po plechu je dovolené jen v obuvi s měkkou podrážkou Našlapovat se smí do údolí vlny v místech podbitých laťemi. Ochranná folie z výrobků resp. krytiny se musí odstranit ihned po montáži.

ODVĚTRÁNÍ STŘECHY

Velmi důležité je kvalitní odvětrání střechy jako celku. Na hřebeni se nachází mezera mezi krytinou o šířce cca 11cm, která se překryje univerzálním větracím pásem. Střešní plášť je potom odvětraný přes otvory mezi hřebenáčem a krytinou. Hřebenáče se ke krytině šroubují do každé druhé horní vlny. Po ukotvení střešní krytiny a hřebenáčů se přistupuje k montáži dalších doplňků jako sou sněhové zábrany, horní závětrné lišty.

V průběhu montáže je nutné odstraňovat vznikající kovové piliny z povrchu měkkou textílií