VÝROBA PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ

VÝROBA PŘÍHRADOVÝCH VAZNÍKŮ

Vazníky

Stejně jako okna a dveře se vazníky vyrábějí v hale. Nejoblíbenější technologií pro výrobu vazníků je použití styčníkových desek pro spojení jednotlivých přířezů. Styčníková deska je plech s prolisovanými trny, které fungují jako hřebíky. Tyto desky se do dřeva zalisují velkou silou několika tun, díky čemuž se spoj stává nerozebiratelným a téměř dokonale tuhým spojením. Vazníky se pak na stavbu dovezou připravené na montáž, jako kusy skládačky. Díky tomu je montáž velice jednoduchá a rychlá.

Jaké dřevo se používá na výrobu vazníků ?

Stavební řezivo se v České republice řídí platnými normami popisujícími základní vlastnosti řeziva, jeho třídění a ochranu. Tyto normy vycházejí z mnohaleté zkušenosti používání dřeva ve stavebnictví a předkládají požadavky na pevnost dřeva, počet a velikost suků, trhlin a maximální dovolenou křivost řeziva. Pro výrobu vazníků se používá řezivo splňující tyto požadavky:

 • vlhkost řeziva v době výroby vazníku nesmí přesáhnout hodnotu 22%
 • řezivo používané na vazníky musí mít minimální tloušťku 35 mm a šířku 68 mm, pro vnitřní diagonály dokonce i šířku 58 mm
 • dřevo nesmí být napadené hnilobou, mít trhliny snižující únosnost, vypadavé suky a obliny
Dřevo

Jaké výhody mají vazníky na jednopodlažních domech ?

Příhradové vazníky tvoří jak konstrukci střechy, tak i stropu. Na rozdíl od betonových stropů vazníky nepotřebují vnitřní nosné stěny. To umožňuje rozvrhnout místnosti podle potřeb investora. Vnitřní nenosné stěny se mohou posouvat jak ve fázi výstavby, tak i ve fázi užívání. Hlavní vliv této výhody poznáte na rychlosti výstavby a ušetřeném materiálu. Pod nenosnými stěnami totiž není potřeba vytvářet základové konstrukce. Všechny tyto skutečnosti mají významný vliv na snížení ceny stavby.

Jednopodlažní domy

Proč používat vazníky na vícepodlažních stavbách ?

Nejčastějším problémem klasických krovů je vnášení vodorovných sil do svislých konstrukcí – nadezdívky. Díky příhradové konstrukci lze tyto síly eliminovat a nedochází k poškození nosných konstrukcí. Výhodou je opět možnost vytvořit velkou podkrovní místnost bez vnitřních sloupků.

Podkrovní vazníky mohou být tvořené stejně jako klasické vazníky – tvoří zároveň strop nižšího podlaží, nebo mohou být bez spodního pasu.

Vícepodlažní domy

LEVNĚJŠÍ ŘEŠENÍ VAŠÍ STAVBY

MATERIÁL V mnoha případech úspora až 60% materiálu

RYCHLOST MONTÁŽE Montáž střechy a stropu během jednoho dne

NÍZKÉ RIZIKO KRÁDEŽE Vazníky se montují ihned po dodání

ZÁRUKA KVALITY Díky strojní výrobě jsou vazníky přesné a spolehlivé

ZLEVNĚNÍ STAVBY Kombinace střešní a stropní konstrukce zlevní stavbu

VARIANTA 1

 • Těžký strop z keramických tvárnic a POT nosníků
 • Klasický tesařský strop

NEVÝHODY

 • Nutnost těžké jeřábové techniky s dlouhou dobou montáže
 • Nutné zrání betonu 3 týdny
 • Nutný pronájem stojek po dobu zrání betonu
 • Masivní a těžká konstrukce krovu
 • Uskladnění dřeva na staveništi - možnost ztráty materiálu

VARIANTA 2

 • Střecha a strop tvořené příhradovými vazníky se sádrokartonovým podhledem

VÝHODY

 • Rychlá a snadná montáž prefabrikovaných vazníků
 • Vysoká přesnost konstrukce
 • Žádná technologická pauza - možnost montáže i pod 5°C
 • Úspora času i materiálu
 • Možnost vytvoření úložného prostoru nebo podkroví bez vnitřních sloupků

NAHRAZENÍ KLASICKÉHO STROPU MODERNĚJŠÍM A VÝHODNĚJŠÍM ŘEŠENÍM

Stropní nosníky Posi-JoistTM

Nosníky jsou tvořené dřevěnými pásnicemi a ocelovými diagonálami. Díky spojení lehkosti dřeva a pevnosti oceli můžete překlenout mnohem větší rozpětí, než z ostatními nosníky na bázi dřeva při dodržení standardní osové vzdálenosti 625 mm.

Výška nosníku se odvíjí od velikosti zatížení a světlého rozpětí. Základní rozměrová řada je dána šesti typy ocelových diagonál.

PS8 208 mm PS12N 310 mm
PS9N 231 mm PS14N 379 mm
PS10N 259 mm PS16N 427 mm

Další výšky nosníků se dají ovlivnit výškou použitého řeziva. Základní tloušťka řeziva je 50 mm. Šířka nosníků závisí pouze na použitém řezivu. Doporučuje se používat řezivo 50×80 – 50×140 mm. Díky této šířce vzniká dostatečná plocha pro uložení bednění z OSB či cementotřískových desek.

Stropní nosníky Posi-JoistTM